Czym jest Maut?

Maut to nic innego, jak opłaty drogowe obowiązujące w Niemczech za przejazdy określonymi drogami. Obecne koszty podróży zebrane są w przejrzystej tabeli Maut. Tak samo jak w Polsce, kwota, którą należy uiścić, jest sumą opłaty za odcinek trasy, który przebyło auto, oraz stawki opłaty wyrażonej w centach za 1 kilometr, w której zawarte są ceny […]

(0)