Czym jest Maut?

Maut to nic innego, jak opłaty drogowe obowiązujące w Niemczech za przejazdy określonymi drogami. Obecne koszty podróży zebrane są w przejrzystej tabeli Maut. Tak samo jak w Polsce, kwota, którą należy uiścić, jest sumą opłaty za odcinek trasy, który przebyło auto, oraz stawki opłaty wyrażonej w centach za 1 kilometr, w której zawarte są ceny związane z zanieczyszczeniami powietrza, obciążenie hałasem, a także infrastrukturą.

Składowe opłaty Maut

Opłaty Maut dotyczące infrastruktury będące częścią opłaty drogowej są wprost proporcjonalne do typu osi oraz kategorii wagowej. Analogicznie im cięższa waga pojazdu, tym eksploatacja zasobów wyższa, co przenosi się na większą opłatę drogową. Natomiast kwota, której żąda się za obciążenia hałasem, jest jednakowa dla wszystkich pojazdów i pobierana w formie ryczałtu. Udział kosztów związanych z zanieczyszczeniem powietrza w stawce opłaty drogowej zależy od klasy emisji spalin, a kategorii jest sześć oznaczanych kolejno A, B, C, D, E i F.

Kontrola BAG

W Niemczech istnieje instytucja BAG, czyli Federalna Inspekcja Transportu Drogowego, która posiada kontrolerów zajmujących się poprawnością wszystkich danych niezbędnych do obliczenia wysokości opłaty drogowej, czyli Maut-u. W autach zarejestrowanych w Niemczech jest łatwo określić klasę emisji spalin na podstawie kodu pojazdu. Natomiast pojazdy zarejestrowane poza granicami kraju,  poruszające się po drogach federalnych, u których nie można określić emisji spalin, obowiązują przedziały czasowe. Niezbędne jest posiadania dokumentów z danymi, które umożliwią naliczenie wysokości opłaty drogowej. W przypadku, kiedy nie ma się wymaganych aktów, podlega się karze grzywny.

Skorygowanie stawek opłat drogowych

Od 1 października 2021 zmieniły się taryfy kosztów za przejazdy na terenie Niemiec. Osoby, które w okresie od 28 października 2020 roku do 30 września 2021 roku przejeżdżały przez Niemcy, mogą otrzymać częściowy zwrot Maut. W celu odzyskania pieniędzy należy skorzystać z pomocy profesjonalistów zajmujących się tym w ramach kancelarii prawnej.

(0)